“คำไหน…คำนั้น”

กลุ่ม FC "พี่ต่อ" : ครอบครัวเฉลิมชัย “คำไหน…คำนั้น” มีอยู่ทั่วประเทศ ทุกกลุ่มอาชีพ สมาชิกในกลุ่มต้องคอยช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน เราคบกันทั้งชีวิต

สโลแกนประจำตัว

“พี่ต่อ” ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน

เกิดวันที่ 7 มีนาคม เป็นชาวประจวบคีรีขันธ์ จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์, ปริญญาโท ด้านนโยบายและการวางแผน, ปริญญาเอก ด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนา

"พี่ต่อ" ก้าวเข้าสู่การทำงานบ้านเมืองเพื่อประชาชน จากการเป็นประธานสภาจังหวัดประจวบฯ และได้เข้าเป็น ส.ส.ประจวบฯ ถึง 4 สมัย ในนามพรรคประชาธิปัตย์ และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ปัจจุบัน "พี่ต่อ" ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ และเลขาธิการพรรค พร้อมตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

👉อุปนิสัยส่วนตัว รักพี่ รักน้อง ใจเย็น เป็นกันเอง ชอบสร้างเสียงหัวเราะ ให้เกียรติทุกคน ไม่ชอบหักหลังใคร แต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาหักหลัง รักษาสัจจะ กล้าทำสิ่งใหม่ เรียนรู้ตลอดเวลา ทำงานดุดัน จริงจัง จริงใจ ตรงเวลามาก ทำอะไรมีแบบแผน กล้าเปิดใจให้คนรุ่นใหม่ คนที่มีวินัย มีฝีมือเข้ามาทำงาน

นโยบาย

ก้าวสู่อนาคต!! เปิดนโยบาย
"เพื่อประชาชน" ปลดล็อค รายได้ ให้ยั่งยืน
"ประชาธิปัตย์พันธุ์ใหม่" ประเทศไทยมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง

อ่านนโยบายเพิ่มเติม

1.ประกันรายได้

ประกันรายได้ จ่ายเงินส่วนต่าง

work-image
1.ประกันรายได้
ประกันรายได้ จ่ายเงินส่วนต่าง ข้าว มัน ยาง ปาล์ม ข้าวโพด

2.ประมงท้องถิ่น

รับ 100,000 บาท ทุกปี

work-image
2.ประมงท้องถิ่น
ประมงท้องถิ่นรับ 100,000 บาท ทุกปี

3.ปลดล็อคประมงพาณิชย์

สร้างความเข้มแข็งประมงไทย เทียบเท่าประมงสากล

work-image
3.ปลดล็อคประมงพาณิชย์
ปลดล็อคประมงพาณิชย์ ภายใต้ IUU สร้างความเข้มแข็งประมงไทย เทียบเท่าประมงสากล

4.ฟรี!! นมโรงเรียน 365 วัน

อนาคตของชาติ

work-image
4.ฟรี!! นมโรงเรียน 365 วัน
ฟรีนมโรงเรียน 365 วัน เป็นที่ชัดเจนที่สุดว่าเรื่องนี้เป็นการพัฒนาเด็ก พัฒนาบุคลากรที่ประเทศชาติต้องใช้ในวันข้างหน้า และที่สำคัญที่สุดก็คือการที่จะให้เกษตรกรที่เลี้ยงโคนมนั้น สามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคนมให้กับเด็กไทย หลังจากที่ได้ทำมาแล้ว 280 วัน

5.ธนาคารหมู่บ้าน / ธนาคารชุมชน

แห่งละ ทั่วประเทศ สร้างความเข้มแข็งจากรากฐาน

work-image
5.ธนาคารหมู่บ้าน / ธนาคารชุมชน
นโยบายสร้างความเข้มแข็งฐานราก ให้กับชุมชน โดยธนาคารหมู่บ้าน และชุมชน มอบแห่งละ 2 ล้านบาททั้งประเทศ รวมทั้งในกรุงเทพมหานครทุกชุมชนด้วย ซึ่งจะเป็นการชัดเจนที่สุดว่า ความเข้มแข็งของประเทศ ต้องเกิดจากความเข้มแข็งของฐานราก

6.ออกกรรมสิทธิ์

ดูแลเกษตรกรในพื้นที่เหล่านั้นอย่างทั่วถึง

work-image
6.ออกกรรมสิทธิ์
อีกส่วนหนึ่งก็คือ หากพี่น้องประชาชนที่ยังอยู่ในพื้นที่ที่ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐ และตรงนี้ประชาธิปัตย์มีนโยบายออกกรรมสิทธิ์ทำกินให้กับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในที่ดินต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งก็จะมีหลายส่วน หลายรูปแบบ แต่รูปแบบต่างๆ จะได้แถลงในรายละเอียดภายหลัง

7.ออกโฉนดที่ดิน

ภายใน 4 ปีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน

work-image
1.ออกโฉนดที่ดิน
สำหรับปัญหาที่ดินทำกิน นโยบายที่ประชาธิปัตย์เสนอ ก็คือ การออกโฉนดที่ดิน 1 ล้านแปลง ภายใน 4 ปี ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาของพี่น้องที่ไม่มีที่ดินทำกิน อยู่ในที่รกร้างว่างเปล่า

8.ชาวนารับ 30,000 บาท

ต่อครัวเรือน เพื่อดูแลกระดูกสันหลังของชาติ

work-image
8.ชาวนารับ
นโยบายสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าว ซึ่งมีอยู่ประมาณ 4.7 ล้าน 4.8 ล้านครัวเรือน “ชาวนารับ 30,000 บาท ต่อ 1 ครัวเรือน” ซึ่งในรายละเอียดจะมีการแถลงในภายหลังอีกครั้ง

9.Internet

ฟรี 1 ล้านจุด ทุกหมู่บ้าน/ทุกห้องเรียน

work-image
9.Internet
ฟรี 1 ล้านจุด ทุกหมู่บ้าน/ทุกห้องเรียน

10.เรียนฟรี

ถึงปริญญาตรี สาขาที่โลกต้องการ

work-image
10.เรียนฟรี
ถึงปริญญาตรี สาขาที่โลกต้องการ

11.ตรวจสุขภาพฟรี

โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว

work-image
11.ตรวจสุขภาพฟรี
รักษาฟรี โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียว

12.ชมรมผู้สูงอายุ

รับ 30,000 บาท ทุกหมู่บ้าน / ทุกชุมชน

work-image
12.ชมรมผู้สูงอายุ
รับ 30,000 บาท ทุกหมู่บ้าน / ทุกชุมชน

13.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนเลี้ยงชีพ

ให้ซื้อบ้าน ซ่อมบ้านได้

14.งบสนับสนุน SME

3 แสนล้าน ทั้งประเทศ (แต้มต่อ)

work-image
14.งบสนับสนุน SME
3 แสนล้าน ทั้งประเทศ (แต้มต่อ)

15.เกษตรแปลงใหญ่

รับ 3 ล้านบาท ต่อยอด สร้างความแข็งแรง

work-image
15.เกษตรแปลงใหญ่
รับ 3 ล้านบาท ต่อยอด สร้างความแข็งแรง

16.อาสาสมัครเกษตร

ค่าตอบแทน 1,000 บาท สำหรับ อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน

work-image
16.อาสาสมัครเกษตร
ค่าตอบแทน 1,000 บาท สำหรับ อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้าน

ของที่ระลึก

รายละเอียดของที่ระลึก กลุ่มเพื่อนต่อ