แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ FASHION CONTEST พรรคประชาธิปัตย์

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานการออกแบบ เครื่องแต่งกายของพรรคประชาธิปัตย์ อาทิ แจ็คเก็ต เสื้อกั๊ก และ เสื้อโปโล
เพื่อเข้าร่วมประกวดในกิจกรรม “ประชาธิปัตย์ FASHION CONTEST” ชิงเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท

โดยผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ภายใต้แนวคิด สร้างความโดดเด่น ความแตกต่าง เข้าถึงง่าย เหมาะสมแก่คนทุกวัย ทันสมัย
สามารถประยุกต์ตามสภาพภูมิอากาศและความเหมาะสม ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือก จะนำไปผลิตจริงเพื่อสวมใส่ในการทำกิจกรรมของพรรค
ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่หาเสียงและอื่นๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถติดตามรายละเอียด กติกา และส่งผลงานได้ที่ democrat.dinsor.co.th/fashioncontest
โดยเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการ FASHION CONTEST พรรคประชาธิปัตย์
*
กรุณากรอกข้อมูล
*
กรุณากรอกข้อมูล
*
กรุณากรอกข้อมูล
*
กรุณากรอกข้อมูล
*
กรุณากรอกข้อมูล
อัพโหลดไฟล์ผลงาน

ไฟล์ที่ 1 - รูปภาพ

File Types : jpg | png | gif | jpeg
Upload
เพิ่มรูปภาพ เปลี่ยนรูปภาพ ลบ

ไฟล์ที่ 2 - รูปภาพ

File Types : jpg | png | gif | jpeg
Upload
เพิ่มรูปภาพ เปลี่ยนรูปภาพ ลบ

ไฟล์ที่ 3 - รูปภาพ

File Types : jpg | png | gif | jpeg
Upload
เพิ่มรูปภาพ เปลี่ยนรูปภาพ ลบ

ไฟล์ที่ 4 - เอกสาร

File Types : pdf
Upload
เพิ่มเอกสาร เปลี่ยนเอกสาร ลบ

ไฟล์ที่ 5 - เอกสาร

File Types : pdf
Upload
เพิ่มเอกสาร เปลี่ยนเอกสาร ลบ

ไฟล์ที่ 6 - เอกสาร

File Types : pdf
Upload
เพิ่มเอกสาร เปลี่ยนเอกสาร ลบ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรม workshop ได้หรือไม่